Huisregels

1. In onze club staat respect voor elkaar en de sport voorop.

2. Houdt rekening met elkaars boksniveau: als je een tik ontvangt hoef je deze niet dubbel zo hard terug te geven.

3. Je dient je te houden aan de erecode van de vechtsport:

'Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.'

4. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor intrekking van het lidmaatschap.

5. Blijf altijd sportief.

6. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel.

7. Ruim op wat je gebruikt hebt en ga zorgvuldig met het materiaal van de club om.

8. Voor je eigen veiligheid:

· Draag geen sieraden tijdens het boksen;

· Gebruik van drugs of alcohol is in de gehele club niet toegestaan;

· Roken is in de club niet toegestaan;

· Gebruik altijd de juiste boksmaterialen (schoenen, handschoenen, bandage, bitje) en train niet zonder de juiste kennis. Bij twijfel wil een medewerker je altijd uitleg geven

9. Zorg dat je 10 minuten voor een les of training aanwezig bent.

10. Deelname aan lessen/trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

11. De club is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen of voor ongevallen in en om de accommodatie van de club.

12. Binnen sportkleding en een handdoek zijn altijd verplicht.

13. De boksring mag uitsluitend met boksschoenen of blote voeten worden betreden.

14. De bokszakken zijn alleen bestemd voor het trainen van bokstechnieken, het is dus niet toegestaan te trappen tegen de bokszakken.

15. Tijdens het sparren op het hoofd is een bitje verplicht!

16. Gedurende de bokslessen kan men geen gebruik maken van de boksruimte.

17. De minimum leeftijd om lid te worden van Boks! Premium Boxing Club bedraagt 6 jaar. Voor leden tot 18 jaar geldt dat één der ouders of wettelijk daartoe bevoegd zijnde voogd c.q. verzorger schriftelijk toestemming verleent middels ondertekening van het inschrijfformulier.

18. Bij binnenkomst in de sportschool is het aanmelden met de clubpas altijd verplicht, als de pas word vergeten moet dit altijd worden gemeld bij de receptie zodat een medewerker van Boks! het aanmelden kan voltooien.

19. Je bent op de hoogte van de Algemene Voorwaarden.

TOP
WhatsApp WhatsApp ons